Verslag geslaagd symposium

Symposium belicht ontwikkelingen in handhaving

Handhavers, BOA’s en toezichthouders uit politie, gemeenten, terreinbeheerders, ministeries, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers uit het onderwijs waren in grote getale aanwezig eind juni op het symposium in Zwolle. Kopstukken als Jannine van den Berg (portefeuillehouder Milieu in het korpschefoverleg), Jenny Thunissen (voorzitter van het LOM en Inspecteur Generaal van de VROM-Inspectie), Wim Schreuders (Inspecteur-Generaal van de nVWA) en Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland) beschreven in gefilmde interviews , hoe de handhaving zich in de komende jaren moet ontwikkelen: pragmatisch, creatief en in nauwe samenwerking tussen BOA’s, politie en andere handhavers.

Hiervoor is nodig: duidelijke wetgeving, heldere bestuurlijke doelen, actuele handhavingsinformatie en goed opgeleide, ervaren handhavers die weten wat er speelt in het veld en die elkaar opzoeken. Tijdens de zeven workshops gingen de symposiumbezoekers aan de slag rond thema’s als mishandeling van kleine huisdieren, afval in de natuur, samenwerking van regionale en landelijke diensten en natuurschade door crossen. Een mooie manier om informatie, kennis en contactgegevens uit te wisselen.

 

 

 

Afscheid Hans Papeveld

Tijdens het symposium was er vanzelfsprekend aandacht voor het afscheid van Hans Papeveld. Hij  gaf na 21 jaar de voorzittershamer over aan Lieke Sievers. Zijn medebestuursleden spraken lovende woorden over zijn betrokkenheid bij de natuur, zijn manier van besturen, zijn inzet voor de vereniging. Hij zal zeker als lid betrokken blijven bij de vereniging

PDM Klaar voor de Toekomst

De bijna 3000 leden beschikken met elkaar over een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerken op hun vakgebied. De vereniging heeft daarmee een enorme potentie als kennisplatform, netwerkorganisatie, adviseur en lobbyist rond de handhaving van natuur -, milieu- en dierenbeschermingswetgeving, terreinen waarop op dit moment van alles aan de hand is. In de komende jaren wil de vereniging deze potentie verder en meer intensief gaan benutten.

Lieke Sievers: ‘Het woord vereniging zegt het al: verenigen, verbinden. Onze vereniging heeft een solide basis en wij zijn ons bewust van het belang mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen als fusies van ministeries, schaalvergroting van politie, professionalisering van BOA’s en resultaten in handhaving voor natuur, milieu en dierenbescherming. Wij zijn klaar voor de toekomst. Met U?!’.