24 nieuwe diersoorten voor Nederland

De luzernebehangersbij en de schubhaarkegelbij zijn twee van de 24 nieuwe soorten die ons land het afgelopen jaar rijker is geworden. Dat is bekend gemaakt in het VARA radioprogramma Vroege Vogels. Naast de twee bijen telt Nederland nu ook 17 nieuwe soorten bronswespen. Opvallende nieuwkomer is een nieuw soort kogelgoudwesp.

Wespen
René Veenendaal ontdekte die kogelgoudwesp bij toeval. Goudwespen zijn prachtig gekleurde wespjes, die parasiteren op andere wespen en bijen.

Bronswespen
Een soortenrijke groep van parasitaire wespen. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend van deze miniscule insecten, maar enkele jaren geleden publiceerde Theo Gijswijt een Nederlands overzicht van bronswespen. Hieruit bleek dat er ruim 1000 soorten in ons land bekend zijn. Nader onderzoek heeft nu weer 17 nieuwe soorten opgeleverd.

Bijen
Stijn Schreven ontdekte maar liefst twee nieuwe bijensoorten, de luzernebehangersbij en schubhaarkegelbij, beide in de buurt van zijn woonplaats Groesbeek. Het is zeer waarschijnlijk dat deze soorten als gevolg van klimaatverandering naar Nederland zijn gekomen. Het wordt afwachten of ze zich hier ook blijvend vestigen.

Wantsen
Bij EIS-Nederland (European Invertebrate Survey) brengt een kleine maar fanatieke groep kenners de Nederlandse wantsenfauna in kaart. Dit levert jaarlijks diverse nieuwe soorten voor ons land op. Ook in 2011 kunnen weer drie nieuwe wantsen worden bijgeschreven.

Steelkwal
Het onderzoek naar mariene fauna heeft een grote impuls gekregen door duikers met interesse voor natuur. Een van hen ontdekte een nieuwe steelkwal in de Oosterschelde. Steelkwallen vormen een vrij onbekende diergroep, waarvan de plaatsing binnen de holtedieren lange tijd onduidelijk was.

Volgens entomoloog Roy Kleukers van Bureau EIS tonen de nieuwe vondsten aan dat er nog veel soorten in Nederland leven die nog niet in kaart zijn gebracht. Alle 24 nieuwelingen worden beschreven in het nieuwste nummer van het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen, een uitgave van stichting EIS-Nederland en NCB Naturalis.

Bron: Vogelbescherming Nederland