Wijziging Vuurwerkbesluit toch uitgesteld

Persbericht Infomil: Eerder hebben we u via onze website en InfoMil Actueel bericht dat de wijziging van het Vuurwerkbesluit 1 oktober 2011 in werking zal treden. Uit informatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) blijkt nu dat de wijziging dit jaar niet wordt doorgevoerd.

Reden hiervoor is dat in de adviesronde zowel de Raad van State als de Europese Commissie essentiële opmerkingen over de wijzigingen hebben geplaatst.
In het september nummer van InfoMil Perspectief (opvolger InfoMil Nieuws) zal de contactpersoon van het ministerie van IenM verder ingaan op de procedure en gevolgen van de uitgestelde wijziging.
Het is nog niet duidelijk of geanticipeerd kan worden op de komende wijziging van het verhogen van de grens voor vergunningplicht van 1.000 naar 10.000 kg consumentenvuurwerk. Zodra dit wel helder is, wordt u hierover via de website geïnformeerd.
Bron: Kenniscentrum Infomil