Tweede regionale bodemdag (Netwerkdag Ketenhandhaving ) een succes

19-10-2011 - Op 18 oktober 2011heeft de tweede regionale bodemdag (Netwerkdag Ketenhandhaving regio Zuid) plaats gevonden.
In totaal volgden zo’n honderd deelnemers de diverse workshops. Vanuit de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat werden workshops gehouden over Grondopslagen & Ontwateringsdepots baggerspecie, Veldwerk en rapportage BRL 1000 en 2000 en Elektronica-afval).

Deze dag vond plaats in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De provincie toonde zich een prima gastheer.
Behalve het beschikbaar stellen van diverse ruimtes voor de plenaire bijeenkomst en de workshops zorgde de provincie voor het nodige natje en droogje waaronder een uitstekende lunch voor alle bezoekers.

Naast de eerder genoemde onderwerpen kwam ook de ketenhandhaving tijdens een plenaire zitting aan de orde en werden er ook workshops gehouden over Asbest door Otto Hegeman en twee strafrechtelijke thema’s (Bevoegdheden en Strafrechtelijk ketenonderzoek) door de Politie Academie.

Alle workshops werden, net als de bodemdag in Assen met circa 150 deelnemers, massaal bezocht en enthousiast ontvangen.

Er waren stands van diverse organisaties aanwezig, zoals Bodem+ (agentschap NL), het KLPD, het Toezichtloket Bodemsignalen van de VI en de IVW en onze eigen PDM!!

Al met al een geslaagde dag!!
Met nog één dag te gaan (donderdag, 27 oktober 2011 bij de VI te Haarlem) kunnen we nu al terugkijken op twee geslaagde (bodem)dagen.
Overigens kan men zich voor de regionale bodemdag in Haarlem nog steeds inschrijven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!!!