Visie stelsel handhaving milieuvoorschriften gereed

23-10-2011 - Op 7 oktober is de notitie “Verkenning verhouding en afstemming bestuur – OM, bouwstenen voor een gemeenschappelijke visie” vastgesteld.
Deze notitie geeft een compact overzicht van waarnemingen en impressies uit gesprekken en documentatie ten aanzien van het vraagstuk van de rolverdeling en afstemming. Vervolgens komt de veranderaanpak aan bod.

De aandacht gaat nu uit naar het concreet uitwerken van de afstemming bestuur – OM met 4 regio’s (RUD’s i.o.) volgens de methodiek van programmatisch handhaven. In samenwerking met alle betrokkenen uit deze regio’s komt een uitvoeringsprogramma tot stand komt dat voldoet aan de gestelde kaders en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
Meer informatie: Uitvoering met ambitie.nl
Bron: Uitvoering met Ambitie