Een aap in een hondenasiel?

Stichting AAP vangt wederom slachtoffer op van illegale handel.

15-11-2011 -  Op vrijdag 11 november haalde Stichting AAP diverse noodlijdende dieren op uit Spanje. Een van die dieren is rhesusaap Amedio, die door de Spaanse autoriteiten in beslag was genomen en al bijna een jaar als enige aap noodgedwongen in een hondenasiel verbleef. Het dier kwam totaal gestrest en ontredderd bij het asiel aan, maar ondanks de goede bedoelingen van de asielmedewerkers ging zijn stereotiep gedrag niet over.

amedio foto1 faada

Voordat Amedio in het asiel terechtkwam werd hij op internet te koop aangeboden, vermoedelijk omdat de eigenaar het dier niet meer aankon. Als apen de puberteit bereiken, zijn ze namelijk niet meer zo schattig en aaibaar als ze in eerste instantie lijken, maar worden het de wilde dieren die ze horen te zijn. Veel mensen willen dan van hun dier af en zo werd ook Amedio weer te koop aangeboden. De Spaanse autoriteiten waren gelukkig erg voortvarend: zij zagen het dier op internet en namen hem in beslag. Het aantal gespecialiseerde opvangcentra voor exotische dieren in Europa is echter beperkt en daarom werd Amedio naar een hondenasiel gebracht.

Vanwege zijn traumatische verleden en de stress trok Amedio zich letterlijk de haren uit het lijf. De asielmedewerkers deden wat ze konden, maar zij konden het dier alleen zonder soortgenoten huisvesten. Hierdoor leerde hij zijn stereotiep gedrag niet af. De noodzaak om hem naar AAP te halen was dus groot.

David van Gennep, directeur Stichting AAP: "Helaas staat de zaak van Amedio niet op zichzelf: heel vaak ondervindt AAP in de praktijk hoe exotische zoogdieren het slachtoffer worden van illegale én legale handel. Mensen halen een 'bijzonder' dier in huis zonder zich te verdiepen in de noodzakelijke huisvesting en verzorging en de karakteristieken van het betreffende dier. Wanneer zo'n dier dan toch niet zo'n leuk, knuffelig huisdier blijkt of de verzorging te ingewikkeld of kostbaar is,  komt het vaak weer in de handel terecht. De lijdensweg gaat verder en slechts enkele dieren hebben het geluk uiteindelijk bij een gespecialiseerd opvangcentrum terecht te komen".

AAP vangt apen als Amedio met alle liefde op, maar pleit daarnaast ook al jaren voor het aan banden leggen van de handel in exotische dieren. Gelukkig staat de organisatie hierin niet alleen: de Eurogroup for Animals bracht onlangs een rapport uit over de nadelen verbonden aan de handel in en het houden van deze dieren. AAP hoopt dat de autoriteiten in álle Europese landen nu echt actie ondernemen ter bescherming van exotische dieren, om verder dierenleed te voorkomen.

Persbericht: Stichting AAP  -(Foto: FAADA/AAP)