Bleker: “Natuur blijft beschermd”

18-11-2011 - “Het doel van de nieuwe natuurwet verandert niet, de natuur wordt en blijft beschermd.” Dat zei staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een toelichting op de nieuwe natuurwet naar aanleiding van de reacties die de afgelopen weken zijn binnengekomen tijdens de consultatieronde Nieuwe Natuurwet.

Staatssecretaris Bleker wil dat de nieuwe Natuurwet meer verantwoordelijkheid geeft aan de samenleving: 'Minder verboden en geboden, meer verantwoordelijkheid bij lokale overheid. Ondernemers en burgers moeten de natuur beschermen. De regels worden eenvoudiger, de natuur blijft beschermd, maar met minder bureaucratie.'
Gebieden
In de nieuwe natuurwet blijven veel gebieden beschermd. “Inderdaad verdwijnt bij 190 gebieden de bescherming van Natuurmonumenten. Maar 130 van deze gebieden zijn Natura 2000-gebied, dat is topbescherming. De overige 60 gebieden liggen vrijwel allemaal in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die ook een hoge mate van bescherming geniet door provincies. Dat gebieden zoals de Weeribben en de Biesbosch vogelvrij zijn verklaard is dus lariekoek.”
Jacht
In de nieuwe natuurwet mag er op meer diersoorten gejaagd worden. "Europese regelgeving laat 38 dieren toe als bejaagbare soort, Nederland houdt het bij 12. Maar het aantal dieren waarop gejaagd wordt, stijgt wel. Het gaat dan om dieren waarvan de stand absoluut niet in gevaar komt, maar die wel veel schade aanrichten. Aan gewassen, maar ook aan natuur. En vaak vormen deze dieren een gevaar voor de veiligheid. Die soorten kunnen we met actief wildbeheer in stand houden.”
Internetconsultatie
De nieuwe natuurwet moet de opvolger worden van 3 bestaande natuurwetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Maatschappelijke organisaties en burgers konden via een internetconsultatie meepraten over de nieuwe Wet natuur. Vandaag eindigt de consultatie.
Bleker bekijkt de opmerkingen die tijdens de internetconsultatie zijn gemaakt serieus: “Ik ga echt kijken naar de voorstellen en wijzig daar waar blijkt dat je er inderdaad anders tegenaan kunt kijken.”

Het wetsvoorstel voor de nieuwe natuurwet zal in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Bron: EL&I