De VROM-inspectie moet nader onderzoek doen naar chemiebedrijven

30-11-2011 - De Tweede Kamer heeft op 29 november een motie van GroenLinks (Van Tongeren) aangenomen over onderzoek naar veiligheid van BRZO-bedrijven
Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk is eerder dit jaar door de VROM-Inspectie (VI) een quickscan uitgevoerd. Uit die scan bleek dat er van alles mis was bij 71 risicovolle bedrijven.

Deze bedrijven voldoen niet aan alle wettelijke veiligheidsvereisten. Van 29 bedrijven was geen informatie beschikbaar.
De staatssecretaris moet ingevolge de motie nu aan de VI opdracht geven om bij alle 100 bedrijven zo snel mogelijk verder onderzoek te doen.  Als de gecontroleerde bedrijven dan nog steeds niet de veiligheidseisen naleven, moet er door het bevoegd gezag streng worden opgetreden.