Vergunning voor verwerking huishoudelijk afval uit Napels in Nederland

21-12-2011 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vergunning verleend voor transport van gesorteerd huishoudelijk afval van Napels naar Nederland en voor verwerking in Nederland. Het Italiaanse bedrijf Asia Sapna krijgt hiermee de mogelijkheid om in totaal ca. 200.000 ton gesorteerd huishoudelijk afval naar Nederland te brengen voor verbranding in twee Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties. Dit gebeurt conform de Europese afspraken over grensoverschrijdend transport van afval (EVOA).

De Nederlandse verbrandingscapaciteit bedraagt in totaal ongeveer 7 miljoen ton, waarvan het overgrote deel (6 tot 6,25 miljoen ton) wordt benut voor de verbranding van Nederlands brandbaar afval. Om de resterende capaciteit van de afvalverbrandingsinstallaties te benutten, wordt deze restcapaciteit ingezet voor het verbranden van afval uit het buitenland. Tot op heden kwam het afval met name uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk , straks mogelijk ook uit Italië.
De hoeveelheid gesorteerd huishoudelijk afval uit Italië, welke mogelijk in Nederland zal worden verbrand, bedraagt niet meer dan 3% van de totaal beschikbare verbrandingscapaciteit in Nederland. Dit afval wordt bovendien op een energie-efficiënte manier verbrand. De warmte die vrijkomt bij de verbranding, wordt gebruikt om huizen te verwarmen, industriële processen van stoom te voorzien of om elektriciteit op te wekken. De Nederlandse installaties mogen zich binnenkort – in lijn met Europese afspraken - ‘installatie voor nuttige toepassing noemen’.
Zoals gebruikelijk zal de VROM-Inspectie (vanaf 1 januari 2012 Inspectie Leefomgeving en Transport)  een aantal transporten controleren bij de eindbestemmingen in Nederland, waarbij de nadruk ligt op inspectie van de kwaliteit van het afval en of de vlag de lading dekt. Ook zal in overleg met het bevoegd gezag bij de afvalverwerker controle plaatsvinden.
Bron: IenM