Bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten

21-12-2011 - Het Besluit van 2 september 2011 houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet inzake de aanwijzing van eekhoornsoorten als soorten in de zin van art 14, derde lid, Flora- en faunawet is op onze site geplaatst. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

http://goo.gl/ICvTn