Besluit gezelschapsdieren in 2012 in werking

22-12-2011 - Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie pakt misstanden in onder meer de fokkerij van huisdieren aan met het Besluit gezelschapsdieren. De ministerraad heeft op 16 december 2011 ingestemd met het ontwerpbesluit zoals door staatssecretaris Bleker voorgesteld.

Dierenwelzijn
Het ontwerpbesluit gezelschapsdieren stelt regels aan de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren, in dierenwinkels en groothandel, bij fokkers en in pensions en asielen. Bij deze handel bestaat het risico dat het dierenwelzijn in het geding komt, bijvoorbeeld door de omvang of het bestaan van winstoogmerk. De overheid ziet het als haar taak randvoorwaarden te stellen ter verbetering van het dierenwelzijn. Zonder regelgeving kunnen bedrijfsmatige houders niet worden aangesproken op het benadelen van het welzijn of de gezondheid van de dieren.
Het ontwerpbesluit is van toepassing op alle gezelschapsdieren en vervangt het bestaande Honden- en Kattenbesluit 1999.

Voorschriften
Het ontwerpbesluit stelt onder meer voorschriften over de vakbekwaamheid van de beheerder van een inrichting en de huisvesting en verzorging van de dieren. Bij de verkoop van dieren moeten handelaren onder meer voorlichting geven aan de koper. Er worden in het besluit ook eisen gesteld aan organisatoren van beurzen, markten en tentoonstellingen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen over het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren.

Het ontwerpbesluit bevat waar mogelijk doelvoorschriften. Dat zijn voorschriften die omschrijven welke doelen moet zijn behaald; bijvoorbeeld dieren moeten voldoende bewegingsruimte hebben. Deze kunnen betrokken sectoren ondersteunen om te komen tot zelfregulering op basis van vrijwillige certificering.
Procedure
Het ontwerpbesluit treedt waarschijnlijk half 2012 in werking. Het wordt nu aan de Tweede en Eerste Kamer toegestuurd. Daarna moet het besluit nog genotificeerd worden bij de Europese Commissie en toegezonden worden voor advies aan de Raad van State.

Meer informartie en documenten: http://goo.gl/dQLKs

Bron: EL&I