Bodemverontreiniging gebiedsgericht aangepakt

19-01-2012 - Tweede Kamer:  wetsvoorstel – Een gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging en niet langer een aanpak per bedrijf. De Kamer gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris Atsma (Milieu) dat dit regelt.

Het grondwater onder bedrijventerreinen, wasserijen en benzinestations die niet meer worden gebruikt, kan verontreinigd zijn en dan soms over een groter gebied. Het wetsvoorstel geeft lokale overheden betere instrumenten om die verontreiniging aan te pakken via een gebiedsgerichte aanpak. Alle woordvoerders stemmen hiermee in.

Kosten
Een gebiedsgerichte aanpak is effectiever en maakt een kostenverdeling over bedrijven mogelijk, stelt Bashir (SP) tevreden vast. Wel moet volgens Van Tongeren (GroenLinks) het principe "de vervuiler betaalt" blijven gelden. Dat is ook de mening van CDA-woordvoerder Holtackers, maar dan op voorwaarde dat er heel duidelijk een probleemeigenaar is aan te wijzen.

Wat, als de saneringskosten tegenvallen en de bedrijven in kwestie hebben hun bijdrage al geleverd? Moet dan het Rijk de portemonnee trekken? Van Veldhoven (D66) vermoedt dat Brussel bezwaar zal maken tegen deze vorm van staatssteun. Maar Atsma verwacht geen problemen. Het wetsvoorstel versnelt een saneringsproces waartegen Brussel in het verleden geen bezwaren had, aldus de staatssecretaris.

Sceptisch
In het voorstel staat vrijwillige medewerking centraal, maar wat gaat de staatssecretaris doen als bedrijven de hakken in het zand zetten?, vraagt Leegte (VVD). Bashir en Van Tongeren zijn sceptisch over die vrijwilligheid: waarom niet een verplichte deelname? Aan verplichte medewerking zitten nogal wat haken en ogen, betoogt staatssecretaris Atsma. Vaak is immers sprake van een vermenging van verontreiniging en dan is het moeilijk om de vervuiler aan te wijzen.

De Kamer stemt 24 januari over het wetsvoorstel en de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Bron: Tweede Kamer