Scholen moeten asbest opsporen

27-01-2012 - Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokkenen kunnen vanaf vandaag op internet zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is.
'Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik wil dat ze allemaal een inventarisatie uitvoeren en dat we de samenleving ook kunnen laten zien dat dat gebeurt,' aldus de staatssecretaris.

Op verzoek van Atsma hebben in mei vorig jaar de VNG, PO-Raad en VO-raad aan alle scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs, alle schoolbesturen en alle gemeenten van Nederland in een enquete gevraagd hun schoolgebouwen op asbest te inventariseren. Vanaf vandaag zijn de resultaten van die inventarisatie te zien op een ‘asbestkaart’ die is opgenomen in de Atlas van de Leefomgeving. Deze digitale atlas wordt vandaag door Atsma in de Deventer Schouwburg gelanceerd. Op de Atlas van de Leefomgeving kun je voor je eigen stad, wijk, straat vinden hoe het staat met de luchtkwaliteit,  hoeveel groen er is in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer etc.

De VNG en de koepelorganisaties van primair en voortgezet onderwijs hebben aan de locatiebeheerders van 9.168 schoolgebouwen gevraagd om een vragenformulier in te vullen via internet. Iets meer dan  de helft van de schoolbesturen (verantwoordelijk voor 5100 gebouwen) had dat voor 31 oktober jl. gedaan. Uit de resultaten blijkt dat 4.020 van de scholen die de vragenlijst hebben geretourneerd (79 procent) een gebouw hebben vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 procent (1.603 gebouwen) dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Bijna de helft van deze inventarisaties (715 scholen) was recent (minder dan twee jaar geleden).

Bij 1.296 van de geïnventariseerde scholen (81 procent) is asbest aangetroffen. Bij 483 gebouwen (37 procent van deze gevallen) werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In totaal is uit 440 van de geïnventariseerde schoolgebouwen (34 procent) daadwerkelijk asbest verwijderd.

Dat nog niet alle schoolbesturen hun gebouwen hebben laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, is voor een deel te verklaren uit de schaarste aan gecertificeerde inventarisatiebureaus. Deze bedrijven, die de schoolgebouwen moeten onderzoeken, zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Daardoor lukt het zeker niet om voor juli 2012 alle gebouwen onderzocht te hebben. Als schoolbesturen ook over een jaar nog niet in actie zijn gekomen, wil Atsma hen daartoe echter verplichten.
Bron: IenM