Toevoegingen Wet- en regelgeving

01-02-2012 - Vandaag zijn in de map Wet- en regelgeving nieuwe publicaties toegevoegd.

Publicatie Staatscourant: Het Besluit van 27 april 2011 houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (gebruik toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (Stb. 2011, 220) treedt in werking met ingang van 1 februari 2012.

http://goo.gl/2ujDy

Ontwikkelingen wet- en regelgeving: Wijziging van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten (vaststelling akten en aanvraagformulieren valkeniers- en kooikersakten)

http://goo.gl/9wNsD