Telefoontap bij verdenking overtreding Flora- en faunawet

06-02-2012 - Overtreding van artikel 13 van de Flora- en faunawet kan aldus – zeker wanneer zij op grote schaal plaatsvindt – milieuschade opleveren doordat de instandhouding van de planten- of dierensoort en daarmee het ecosysteem waar de soort deel van uitmaakt wordt verstoord.

Zij kan in zoverre, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, evenals andere milieudelicten een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.(.....)Ten aanzien van de feiten en omstandigheden zoals weergegeven onder C.3 heeft het hof in het bijzonder acht geslagen op het bedrijfsmatige en internationale karakter van dat misdrijf.

Tekst: A. Tubbing