Geld voor nieuwe ronde ‘Impuls Lokaal Bodembeheer’

15-02-2012 - Gemeenten en waterschappen kunnen ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid om hun deskundigheid op het gebied van duurzaam bodembeleid te vergroten.

Namens staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) overhandigde Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu, de daarvoor beschikbare 700.000 euro in de vorm van een ‘waardecheque’ tijdens het nationale congres Impuls Lokaal Bodembeheer in Utrecht.

Het budget wordt ingezet door AgentschapNL voor de opleiding van adviseurs. Die kunnen gemeenten en waterschappen inschakelen om hun eigen deskundigheid op het gebied van de leefomgeving te vergroten.
Ter Haar overhandigde de symbolische cheque aan de Arnhemse wethouder Margreet van Gastel, als blijk van hulde voor het voorbeeldige bodembeleid van haar gemeente. Arnhem heeft in een samenwerkingsverband van elf gemeenten (Milieusamenwerking Regio Arnhem) gewerkt aan bovenlokaal bodembeleid, waardoor grondverzet in de regio een impuls heeft gekregen en ondernemers (aannemers) verzekerd zijn van een eenduidig aanpak. Arnhem (in 2008 uitgeroepen tot groenste stad van Nederland, in 2009 tot groenste van Europa) besteedt in haar omgevingsbeleid en stadsontwikkeling veel aandacht aan bodem- en grondwaterzaken zoals kabels en leidingen, archeologisch erfgoed, ondergrondse bouwwerken, bodemenergie.
In zijn speech tijdens het congres, waaraan zo’n vierhonderd gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen, constateerde Ter Haar dat bijna alle overheden meedoen aan de Impuls Lokaal Bodembeheer. Er is daardoor steeds meer aandacht voor duurzame inrichting van openbaar gebied, waarbij verbindingen worden gelegd tussen onderwerpen (grond)water, energie en ruimte. Als voorbeeld van de te bereiken winst noemde wethouder Van Gastel de temperatuurverschillen tussen steden met een ‘groene’ en een sterk verharde bodem: zomers kan groen in de stad de hitte tot wel 7 graden temperen. Ter Haar wees op het economisch voordeel dat met de vergroening meekomt: ,,Dat scheelt 15.000 euro in woningwaarde.’’
'Het succes van Impuls Lokaal Bodembeheer is geen reden om pas op de plaats te maken,' aldus Ter Haar. In de nieuwe ronde zal onder meer de aandacht uitgaan naar ecosysteemdiensten. Steeds meer partijen doen daarmee ervaring op. Op basis van deze praktijkervaringen is in opdracht van met ministerie van Infrastructuur en Milieu de zogenoemde Triple-O-aanpak ontwikkeld: Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen van ecosysteemdiensten. Een brochure over deze werkwijze is vandaag gepresenteerd.
Bron: IenM