Extra controle op kreeftenstroperij

18-03-2012 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat samen met de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) van het ministerie EL&I en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in maart 2012 extra controleren op stroperij van kreeften.

De Oosterschelde, de Grevelingen en het Veerse Meer worden dan extra in de gaten gehouden.

Vanaf half juli tot en met 31 maart is het verboden om kreeft te vangen om zo de populatie van kreeft op peil te houden. Kreeften die tussen 15 juli en 1 april worden gevangen, moeten direct worden teruggezet. Voor eidragende kreeften geldt dat zij het hele jaar door direct moeten worden teruggezet. Dit vanwege de lange voortplantingscyclus van de kreeft.

In 2011 heeft de NVWA op de Oosterschelde bij een controle 157 illegaal gevangen kreeften gevonden waarvan enkele eidragend waren. De stropers hebben toen een proces-verbaal gekregen.
Bron: NVWA