Uitspraak: schieten op ganzen

18-03-2012 - Vrijspraak artikel 79 Flora- en faunawet. Niet bewezen kan worden dat verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat met het schieten op een Canadese gans (ook) grauwe ganzen en/of kolganzen geraakt zouden of geraakt zouden kunnen worden.

Klik op de link voor de uitspraak:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV7656