Plaagdierbestrijders bestrijden ratten en muizen niet volgens de regels

05-04-2012 - Plaagdierbestrijders bestrijden ratten, muizen en andere ongewenste dieren vaak niet volgens de regels. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit een controle-actie bij bedrijven die organisch afval verwerken en daarbij plaagdierbestrijders inhuren.
Deze ingehuurde bestrijders bleken wel gediplomeerd en gebruikten in het algemeen ook toegelaten middelen (biociden). Maar bij de toepassing van die biociden en bij de nazorg gaat het nogal eens mis. Plaagdierbestrijders kennen de wet maar handelen daarmee vaak in strijd. Zij bezuinigen, mogelijk uit kostenoverwegingen, op het aantal controle-bezoeken waardoor extra risico’s op resistentie-ontwikkeling bij de te bestrijden dieren ontstaan. Opdrachtgevers, in dit geval de afvalverwerkers, hebben hun eigen verantwoordelijkheid bij plaagdierbeheersing maar kennen de regels meestal onvoldoende om daar bij hun offerteaanvraag rekening mee te houden.
De inspectie controleerde bij 45 bedrijven die organisch afval verwerken. Zij trof op 35 bedrijven overtredingen aan van de Wgb, meestal van de kant van de ingehuurde bestrijdingsbedrijven. Veel bedrijven houden zich bijvoorbeeld niet aan het voorschrift om na het gebruik van biociden na enkele dagen te komen controleren of er nog voldoende biociden beschikbaar zijn voor de te bestrijden organismen, met name ratten en muizen.  Vaak worden ook te weinig lokdepots met biociden geplaatst. Ook worden regelmatig biociden gebruikt zonder dat er enig zicht is op een betere wering van de ratten en muizen. Of wordt te lang doorgegaan met het gebruik van de middelen, terwijl er al geen vraat meer van ratten en muizen wordt aangetroffen. De ILT constateert dat de werkafspraken die opdrachtgever en plaagdierbestrijder maken vaak te weinig zijn gericht op optimale bestrijding. Dat vergroot de risico’s op het ontstaan van resistentie tegen middelen bij ratten en muizen en andere bestreden organismen. 
De overtredingen zijn bestraft met een boete van €2000,-
Meer informatie: http://goo.gl/dN5q5
Bron: ILT