Bleker houdt enquête welzijn huisdieren

16-04-2012 - Niet elke zoogdier is geschikt om te worden gehouden. Om te voorkomen dat moeilijk te houden zoogdieren in hun welzijn worden geschaad, wordt er een lijst van zoogdieren opgesteld die mogen worden gehouden.
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) start een enquête om te achterhalen welke zoogdieren wel en welke niet als huisdier gehouden kunnen worden.
Natuurlijke gedragsbehoeftes
Zoogdiersoorten die op deze lijst komen te staan, mogen worden gehouden. Andere zoogdiersoorten zijn verboden. Om deze lijst samen te stellen, wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Wageningen Universiteit. Of een zoogdiersoort op de positieflijst wordt geplaatst, hangt af van de vraag of de gezondheid en het welzijn van de soort niet geschaad is bij het houden door particulieren. Dat onderzoekt men door na te gaan of de gehouden diersoort haar natuurlijke gedragsbehoeftes kan uitoefenen en of er geen ongewenste welzijns- en gezondheidsproblemen ontstaan.
Online enquête tot 1 juni 2012
Deze enquête is uitgezet om hiervan een goed beeld te krijgen. Houders van zoogdieren, experts, opvangcentra en liefhebbers van bepaalde zoogdieren wordt gevraagd mee te werken aan het opstellen van de lijst. Dit gebeurt via het invullen van een enquête op www.positieflijst.nl, waarin informatie per zoogdiersoort kan worden gegeven. Op deze manier kunnen gegevens over het welzijn en het gedrag van zoogdieren uit de praktijk worden betrokken bij het bepalen of zoogdiersoorten door particulieren kunnen worden gehouden. De positieflijst wordt opgenomen in regelgeving onder de Wet dieren waarvan de inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2013.
Bron:ELI