Algemene Ledenvergadering unaniem achter plannen

18-04-2012 - PDM zoekt leden voor een kennisplatform.
Tijdens de vandaag gehouden Algemene ledenvergadering zijn de leden unaniem akkoord gegaan met het nieuwe beleid en de aanpak daarvan voor de toekomst van PDM.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur de hoofdlijnen voor dit beleid vastgesteld. Een viertal projectgroepen heeft deze hoofdlijnen verder uitgewerkt hetgeen vandaag door de “ trekkers”  van deze projecten op de vergadering gepresenteerd is.
Tijdens de opening gaf de voorzitter Lieke Sievers aan dat de vereniging in de periode 2012 – 2014 de zichtbaarheid van de vereniging en het ledental wil vergroten.
Dat wil PDM bereiken door een aanpaste structuur binnen de vereniging en sturing via projectgroepen op vier projecten.
De vier punten waar PDM zich de komende 2 jaar op richt zijn:
- Anticiperen op organisatorische veranderingen bij politie, Rud’s en inspecties
- De gevolgen van nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving
- Inzet dierenpolitie en hun samenwerking met gemeentelijke boa’s en rijksinspectiediensten
- Oog- en oorfunctie van lokale handhavers voor de nationale politie op relevante onderwerpen
Belangrijk is dat PDM daar voldoende ondersteuning voor krijgt.
De plannen zijn te realiseren als er een kennisplatform is. Waar dit platform aan moet voldoen en wat de activiteiten zijn kunt u lezen in de presentatie de Toekomst van de vereniging. Deze presentatie wordt zo spoedig mogelijk op onze site geplaatst.
PDM roept mensen op om te reageren. Dat kan via mail of per telefoon. De gegevens kunt u vinden op onze site.
Tijdens de vergadering is het financieel verslag en de begroting goedgekeurd. De bestuursleden Procee en Klooster werden herkozen. De voor een bestuursfunctie voorgedragen leden, mevrouw A. Les, mevrouw A. Lieske en de heren K. van Ursem en K. Kasemir zijn met algemene stemmen verkozen tot bestuurslid.
Dick van Dop hield kort een vurig betoog over het slimmer en meer aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Misdaad mag niet lonen. Dat is het uitgangspunt van het politieprogramma Financieel Economische Criminaliteit dat door van Dop onder de aandacht werd gebracht. Hij maakte hierbij een vergelijking qua aanpak met de start van de aanpak van milieucriminaliteit. Dier en Milieu zal in een van haar nummers nog aandacht besteden aan dit onderwerp.
Wat de leden verder beweegt kwam tijdens de rondvraag aan de orde: de roofvogelshows en het dumpen van afval zijn zaken waarvoor aandacht wordt gevraagd.