Scherp toezicht niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

04-05-2012 - De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt scherp toezicht op niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en hun onderaannemers.
Op 1 april 2010 is de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. 209, nr. 19721) van kracht geworden.
In deze regeling staat dat instanties die keuringen verrichten van onder andere verpakkingen, IBC’s en tankcontainers die zijn bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen erkend moeten zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De regeling kende een overgangstermijn van twee jaar, waarin de instanties de tijd hebben gehad om een erkenning te verkrijgen. De overgangsregeling liep af op 1 april 2012.
De ILT is ook aangewezen om toezicht te houden op de erkende instanties. In die rol heeft de ILT in april 2012 de bedrijven geïnformeerd over het verlopen van de overgangstermijn en zijn inspecties uitgevoerd. Uit deze inspecties is gebleken dat een aantal bedrijven na 1 april 2012 toch bepaalde keuringen heeft verricht. Deze bedrijven hebben van de ILT een voornemen gekregen van het opleggen van een last onder dwangsom als ze daarmee doorgaan.
Uit de inspecties bleek ook dat sommige instanties er niet van op de hoogte zijn dat de regeling ook geldt voor onderaannemers. Ook deze onderaannemers mogen geen keuringshandelingen meer verrichten na 1 april 2012. Het gaat dan onder andere om bedrijven die IBC’s (Intermediate Bulk Containers) periodiek 2,5 en 5 jaarlijks keuren.  Behalve de instanties zelf worden ook de onderaannemers geïnspecteerd door de ILT.
Mede door de recente handhavingacties van de ILT is de verpakkingsindustrie in Nederland zich nu bewust van de consequenties van de regeling. Veel bedrijven hebben inmiddels de nodige maatregelen getroffen om hun keuringswerkzaamheden weer te mogen voortzetten.
De niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen blijven de nodige aandacht houden van de ILT. Mocht tijdens inspecties blijken dat er handelingen worden verricht die in strijd zijn met de regeling, dan treedt de ILT handhavend op.
Let op: Verpakkingen van een niet erkende instantie waarvoor een certificaat (goedkeuring) is afgegeven, zijn nog wel tijdelijk toegestaan. De voorwaarde hierbij is wel, dat deze instantie tussen 1 april 2011 en 31 maart 2012 nog een kwaliteitscontrole (audit) heeft uitgevoerd  bij de fabrikant van deze verpakkingen. Deze geproduceerde verpakkingen mogen dan nog maximaal 1 jaar na deze uitgevoerde audit op de markt worden gebracht.
Bron:ILT