Atsma neemt advies over recycling huishoudelijk afval in ontvangst

 
24-05-2012- Tijdens het congres ‘Schoongewoon’ van de NVRD in Dalfsen heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag een advies in ontvangst genomen over de toekomst van recycling van huishoudelijk afval in Nederland.
Een brede werkgroep van gemeenten, regionale publieke afvalbedrijven, grote private afvalbedrijven en de representanten van twee brancheorganisaties heeft met ondersteuning van Agentschap NL het advies geschreven op verzoek van de staatssecretaris. Het gemeenschappelijke doel was: minder restafval produceren en verwijderen, meer grondstoffen voor recycling aanbieden, en alle materialen een zo hoogwaardig mogelijk tweede leven geven.
De commissie adviseert om het Vlaamse voorbeeld te volgen en een grondstoffenakkoord te sluiten, waarin ook per gemeente doelen worden afgesloten voor de recycling van onder meer kunststof verpakkingsafval en textiel. Door gemeenten afrekenbare doelen te geven, kan veel meer afval worden gerecycled: naar verwachting kan het hergebruik dan jaarlijks toenemen met 90 kilo per persoon. Voor gemeenten met veel hoogbouw, waar afvalscheiding moeilijker te organiseren is, zullen daarbij wel soepelere doelen gelden dan voor de meer landelijke gemeenten.
Verder zouden huishoudens een blauwe en een oranje container moeten krijgen, naast de groene en grijze; de blauwe container voor oud papier, en de oranje voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons.
In een eerste reactie toonde Atsma zich ingenomen met de bereidheid van alle betrokkenen om mee te werken aan het doel: recycling van tweederde van het huishoudelijk afval in Nederland. Gemeenten moeten daarbij de methode kiezen die het best is toegesneden op hun specifieke situatie: ,,We kiezen principieel voor overeenstemming over doelen, maar vrijheid van middelen.’’ Over het financieel belonen of straffen van gemeenten toonde Atsma zich sceptisch; ,,Ik ben benieuwd wat de gemeenten daar zelf van vinden.’’
Bron:I&M