Actieplannen voor hergebruik stortplaatsen

29-05-2012 - Het Europese SufalNet4EU-project heeft Brabant zes actieplannen opgeleverd voor het hergebruik van stortplaatsen.
Het gaat om Bergen op Zoom, waar het voormalige stort Schelde vesting wordt gebruikt voor bedrijven en woningbouw, Boxmeer (Kater, landschapspark Boxmeer Waterfront), Cranendonck (Duurzaam Industrieterrein Cranendonk), Cuijk (Padbroek, schoolplein in woonwijk), Schijndel (Vlagheide, golfbaan) en de regio Eindhoven (Gulbergen, golf- en skibaan). 

Nieuw gebruik
“Overal in Europa zitten we met voormalige vuilstortplaatsen in onze maag”, zegt gedeputeerde Johan van den Hout. “Dankzij dit project profiteren we van elkaars kennis en praktijkervaringen om realistische plannen te maken voor nieuw gebruik. Bovendien zijn er ook mogelijkheden om ook voor het uitvoeren van die plannen weer Europees geld in te zetten.” 

In totaal zijn er vijftien actieplannen voor het herinrichten van dertig stortplaatsen en zo’n vijfhonderd hectare voor openbaar park, sportterrein, golfbaan, open lucht theater, hondenopvang, bedrijven, zonne- en windenergie, telen van biomassa, herbebossing en landschap opgeleverd. 

Leading partner
Brabant had als ‘leading partner’ de leiding. Verder deden vijftien regionale en lokale overheden uit tien andere EU-landen mee. Met het totale project was bijna 2,6 miljoen euro gemoeid, waarvan 2 miljoen is betaald met Europese Interreg-subsidies. Brabant deed mee voor bijna 4 ton, waarvan 75% door Europa en 12.5% door het Rijk werd gesubsidieerd.
Meer informatie over de actieplannen:http://goo.gl/lxgc2

Bron: provincie Noord-Brabant