Tussenuitspraak Gedragscode bosbeheer: EL&I is nu aan zet

De Rechtbank in Utrecht heeft een tussenuitspraak gedaan tegen het beroep dat o.a. door onze vereniging is ingesteld tegen de staatssecretaris van Ecomomische Zaken.Landbouw en Innovatie over de gedragscode bosbeheer.
Op een aantal punten heeft de rechtbank de staatssecretaris opgedragen het besluit te verbeteren = beter te motiveren of aan te passen. Het gaat om de verplichting om de checklisten te bewaren gedurende een termijn die de staatssecretaris zelf mag bepalen met inachtneming van een aantal voorwaarden (zie overweging 12) en om de verstoringsgevoelige afstand van vogels beter te motiveren en eventueel aan te passen (zie overweging 16). Het eerste punt is goed voor de handhaving en het tweede voor de (roof-)vogels. Verder vindt de rechtbank dat het aan te bevelen is om alles in de gedragscode zelf op te nemen, maar dat is volgens haar niet verplicht.
Deze herstelopdracht is opgenomen in overwegingen 19 en 20.
Op een aantal andere punten is de rechtbank niet meegegaan in ons verweer en hebben we ongelijk gekregen.
Hoe nu verder? Eerst moet EL&I binnen 3 weken laten weten of ze voornemens zijn het besluit te herstellen. Als ze dat doen, dan hebben ze daarvoor 8 weken de tijd en vervolgens hebben eisers 4 weken de tijd om daarop te reageren. Als ze dat niet doen, dan doet de Rechtbank einduitspraak en vernietigt het besluit en dan kan EL&I (en PDM ook) in hoger beroep.
Uitspraak : let op pagina 11 staat niet op de juiste plaats maar is als laatste blad in het document terug te vinden.