Uitrijden drijfmest deze week nog mogelijk

29-08-2012 - Het uitrijden van drijfmest op grasland mag nog tot en met aankomende vrijdag 31 augustus. Dit geldt voor alle grondsoorten.
Voor het gebruik van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib gelden verschillende uitrijdperioden. Deze zijn afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. Vanaf 2012 gelden voor het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib in bepaalde situaties kortere uitrijdperioden. Meer informatie Dienst Regelingen EL&I
Bron: EL&I