Bevoegdheid van opsporingsambtenaren inzake visserijcontroles. 

Staatssecretaris Bleker (EL&I) is van mening dat alle opsporingsambtenaren bevoegd zijn om controles uit te voeren zowel ter naleving van de Visserijwet alsmede de opsporing van de strafbare feiten uit de wet.

Dat blijkt uit zijn antwoord op kamervragen van de leden Van Gerven en Kooiman over handhaving van de Visserijwet 1963.

Aanleiding voor de vragen was o.a. het artikel hierover in Handhaving Dier & Milieu 2012/3.

Klik hier voor het antwoord op de kamervragen,