Siertelers riskeren intrekken spuitlicentie en fikse boete

14-11-2012 - De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het toezicht op de snijrozenteelt verder geïntensiveerd.
Daarbij komt de NVWA nog steeds een fors aantal overtredingen tegen: het nalevingspercentage ligt rond de 40%.
Om het structureel gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen te stoppen, gaat de NVWA strenger optreden. Als bij een inspectie blijkt dat telers herhaaldelijk over de schreef gaan, kunnen zij hun spuitlicentie kwijtraken. Bovendien worden de boetes aanzienlijk verhoogd; een teler kan tot 10% van zijn jaaromzet kwijtraken.
Illegale gewasbeschermingsmiddelen
Het strengere regime is noodzakelijk omdat nog steeds op grote schaal gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die niet zijn toegelaten in Nederland. Vooral bij snijrozentelers constateert de NVWA al enkele jaren het gebruik van illegale middelen. In Nederland mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, die zijn getoetst op de mogelijk schadelijk effecten op het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.
Als een teler zijn spuitlicentie verliest mag hij voor zijn bedrijf geen gewasbeschermingsmiddelen meer kopen, op voorraad houden en/of gebruiken.
Bron: NVWA