De hond schoot hij dood en gooide hem in de kliko

27-11-2012 - Uitkomsten van het onderzoek ‘Huiselijk geweld en Dierenmishandeling in Nederland’
Dierenmishandeling komt vaker voor onder slachtoffers van huiselijk geweld, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Kadera aanpak huiselijk geweld in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Hondenbescherming.
Wanneer een mens of dier in het gezin mishandeld wordt, verhoogt dit het risico’s op mishandeling bij de andere leden van het gezin.
In het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland, zijn 111 vrouwelijke huisdierbezitters uit de algemene populatie en 51 vrouwelijke huisdierbezitters uit zeventien opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld bevraagd naar de omgang met huisdieren. De bevindingen tonen dat een pleger van huiselijk geweld vaak ook het huisdier mishandelt, het huisdier als wapen inzet of als chantagemiddel gebruikt om een slachtoffer te manipuleren. Een vrouw vertelt:
‘Een keer hadden we een handgemeen in de slaapkamer, toen ben ik de badkamer ingevlucht en had mezelf daarin opgesloten. Hij dreigde vervolgens de hond iets aan te doen als ik de badkamer niet uitkwam. Hij wist dat het huisdier “mijn kindje” was en manipuleerde daarmee.’
Een derde van de mishandelde vrouwen (33%) rapporteert dat de (ex-)partner wel eens heeft gedreigd één van de huisdieren pijn te doen en ruim de helft (55%) verklaart dat de (ex-)partner het huisdier daadwerkelijk heeft pijn gedaan of gedood. Vaak heeft de dierenmishandeling over een periode langer dan zes maanden plaatsgevonden, met meer dan zes incidenten. Veelal betreft de mishandeling het slaan, schoppen of gooien van dieren, maar ook andere uitingsvormen zoals seksueel misbruik of verwaarlozing van het huisdier worden genoemd. Het blijkt dat kinderen, indien er sprake is van dierenmishandeling, in 60% van de gevallen getuige zijn geweest van het geweld. Daarnaast noemt een klein deel van de vrouwen uit de opvang (11%), dat de (ex-)partner de hond op haar heeft afgestuurd om haar te bezeren. Een vrouw vertelt hierover:
‘De hond werd gedurende zeven jaar regelmatig van de trap afgegooid, geschopt en aan zijn nekharen naar buiten getrokken. Op een keer heeft hij de hond doodgeschoten en in de kliko gegooid. De katten kregen trappen en werden aan de kant gegooid. Ze mochten op een gegeven moment niet meer in huis, ze moesten in een schuur in de kou.’
Schrijnend is het feit dat bijna alle mishandelde dieren onder behandeling van een dierenarts hebben gestaan en er desondanks vrijwel geen melding van dierenmishandeling is gedaan. Daar komt bij dat het voor slachtoffers van huiselijk geweld momenteel niet mogelijk is om huisdieren mee te nemen naar een opvang. Een groot deel van de vrouwen uit de opvang (41%) blijkt dan ook de vlucht te hebben uitgesteld vanwege zorgen om de huisdieren.
Uit deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er een relatie is tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De bevindingen benadrukken de noodzaak tot samenwerking en verbinding in kennisuitwisseling, preventie en hulpverlening tussen organisaties die zich richten op de aanpak van huiselijk geweld en dierenwelzijnsorganisaties. Momenteel blijven vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke, gewelddadige situaties dan nodig vanwege het anderzijds gedwongen moeten achterlaten van geliefde huisdieren.
Wilt u alle uitkomsten weten van het onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling? Download het onderzoeksrapport dan op de website van Kadera aanpak huiselijk geweld. Indien u een ingebonden versie van het onderzoeksrapport toegestuurd wilt krijgen kunt u bellen met het secretariaat: 038 – 422 24 95.
Bron: Kadera