Taken milieu en leefomgeving Agentschap NL over naar RWS en ILT

27-11-2012 - Vanaf 1 januari 2013 is een groot deel van de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving ondergebracht bij Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Met de overdracht worden de milieu- en leefomgevingstaken gebundeld binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Rijkswaterstaat neemt de uitvoeringstaken over binnen de thema’s afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieuwet- en regelgeving. Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
Vergunningverleningstaken op het gebied van Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA) en Besluiten (Besluit inzamelen Afvalstoffen (BIA) en Productbesluiten Afval (PBA)) worden ondergebracht bij de ILT.
Agentschap NL blijft de ingang voor financiële regelingen rondom duurzaamheid, zoals Groen Beleggen en MIA/Vamil.
Gerelateerde kennis en activiteiten bij Rijkswaterstaat en ILT komen zo samen met kennis en activiteiten van Agentschap NL op het gebied van milieu- en ruimtewetgeving (kenniscentrum InfoMil), bodemzaken en implementatie van bodemwetgeving (Bodem+), afval- en materialenbeleid en mobiliteits- en klimaatvraagstukken. Samen zorgen zij voor geïntegreerde kennis van de leefomgeving.
Rijkswaterstaat voert als beheerder van het wegennet, vaarwegennet en watersysteem al belangrijke leefomgevingstaken uit. De ILT is de toezichthouder op het gebied van de leefomgevingstaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Met de komst van diverse Agentschap NL taken bieden de ILT en RWS verdere ondersteuning bij het opstellen van IenM beleid en regelgeving, geven uitleg over en bieden ondersteuning bij de implementatie van het beleid en de regelgeving. De ILT en RWS blijven de huidige opdrachtgevers van Agentschap NL op dezelfde wijze bedienen.
Rijkswaterstaat gaat met het nieuwe onderdeel Leefomgeving ook programma’s uitvoeren voor andere opdrachtgevers dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals decentrale overheden en andere ministeries
Bron:ILT