Dienst Regelingen behandelt 700ste zaak dierenwelzijn

03-12-2012 - Dienst Regelingen (DR) heeft tot en met oktober 2012 ruim 700 gevallen van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing aangepakt. In 2011 behandelde DR over het hele jaar 260 zaken.
144 Red een dier
De stijging komt met name door de invoering van het meldingsnummer: 144, red een dier en de Dierenpolitie. Door de samenwerking met verschillende partners zoals de Dierenpolitie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is de aanpak van dierenverwaarlozing zeer succesvol gebleken.
Maatregelen
Sinds 2008 is Dienst Regelingen bevoegd om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen bij overtredingen. Dit begint meestal met een zogenoemde ‘last’. Hierin wordt de overtreder meegedeeld welke maatregelen hij moet treffen om de situatie te verbeteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inzet van Agrarische bedrijfsverzorging, een dierenarts ter plaatse of een aanpassing in een stal. 70% van de zaken die DR behandelde in 2012 heeft behandeld, werden zo opgelost. Bij de overige zaken was na de gestelde termijn geen verbetering. DR zorgt dan zelf - en op kosten van de overtreder, voor een oplossing voor de dieren. In het uiterste geval worden de dieren in bewaring genomen. Dat gebeurt in zeer ernstige gevallen overigens altijd direct. 
Bron: EZ