Aanhang natuurclubs blijft dalen (PDM op plaats 54)

07-12-12 - De totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties is in 2012 gedaald tot het niveau van het jaar 2000. Dat is de uitkomst van onderzoek ‘De Vroege Vogels Parade’ door het gelijknamige VARA-radioprogramma, dat zondag gepresenteerd wordt.

In totaal hebben de ruim honderd grote en landelijke organisaties nu 3.817.711 leden en donateurs. Dat zijn er 65.397 minder dan een jaar geleden. De grootste organisatie het Wereld Natuur Fonds verliest 5% van haar donateurs.

Bij Natuurmonumenten is de trend juist positief: in 2001 stond de grote natuurbeheerder op bijna 1 miljoen leden, daarna begon een glijvlucht die vorig jaar eindigde. Dit jaar kan directeur Jan Jaap de Graeff bij zijn eigen afscheid een groei van 4500 leden melden. De Top 10 (met de aantallen van dit jaar, van 2011 en het verschil):

1.

Wereld Natuur Fonds

870.000

  915.000

  -45.000

2.

Natuurmonumenten

732.000

  727.500

  4.500

3.

Greenpeace

466.000

  475.000

  9.000

4.

De 12 Landschappen

311.963

  308.614

  3.349

5.

Dierenbescherming

180.318

  186.586

  -6.268

6.

International Fund for Animal Welfare (NL)

159.829

  169.852

  -10.023

7.

Vogelbescherming

153.665

  152.659

  1.006

8.

W.S.P.A. (NL)

135.864

  133.015

  2.849

9.

Stichting AAP

132.574

  128.433

  4.141

10.

Milieudefensie

83.528

  82.454  

  1.074

Via de website van Vroege Vogels is de totale lijst van 109 organisaties te bekijken:

http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-detail.1006.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=362803&cHash=53ce3d0359aade13dfa2a57cbb41d914

Tendensen in 22 jaar onderzoek

Vroege Vogels Eindredacteur Joost Huijsing: “In 2003 bereikte de groene aanhang een piek met ruim 4,1 miljoen. Bij onze eerste peiling in 1991 waren er 2,3 miljoen betalende aanhangers. Vanaf dat moment is er dertien jaar lang continu een grote groei geweest. Vervolgens was de totaalstand een paar jaar stabiel. Sindsdien gaat het neerwaarts. Toch blijft ‘groen’ een grote steun houden. In de politiek wordt wel gesuggereerd dat de interesse in natuur en milieu weinig meer voorstelt, maar het aantal leden in deze sector is nog altijd meer dan tien keer zo groot als alle leden van politieke partijen in Nederland bij elkaar.”

Oorzaken van het verlies

De afgelopen tijd zijn er elk jaar wel organisaties opgeheven. “In 2012 is ‘Zeekracht’ gestopt en opgegaan in Stichting Natuur en Milieu. Dat alleen al leverde een verlies van zo’n zevenduizend op. Een andere club, Stichting Bos heeft aangekondigd dat ze op 31 december ophouden te bestaan. Van veel andere clubs horen we dat de financiële crisis nu voor veel opzeggers het hoofdargument is.”

Het verhaal van de dubbeltellingen

Een jaarlijks punt van kritiek op dit Vroege Vogels-onderzoek is dat de aantallen van de verschillende organisaties bij elkaar op worden geteld. Dat zou, in verband met dubbellidmaatschappen, niet verantwoord zijn. Joost Huijsing: “Er zijn wel mensen die van twee of meer van de genoemde clubs lid zijn, maar dat zijn er veel minder dan je denkt. Naar schatting zijn niet meer dan zo'n 100.000 mensen lid van drie of meer van de organisaties die wij onderzoeken. Gemiddeld is men lid van iets minder dan twee. Daar staat tegenover dat een lidmaatschap echt gezien wordt als iets van het hele gezin. Uit ander onderzoek blijkt dat twee keer zoveel mensen opgeven lid van Natuurmonumenten te zijn dan het werkelijke ledenaantal. Bij doorvragen blijkt dan dat 'gezinslidmaatschap'. Bovendien zijn in de Vroege Vogels-tellingen alleen de grote en landelijke organisaties onderzocht. Als je ook plaatselijke verenigingen meetelt dan blijkt dat bijna 50% van de Nederlanders aangesloten is. Veel meer nog dan de 3,8 miljoen die wij noemen.”

Alle gegevens

In de uitzending op zondag 9 december wordt de uitslag toegelicht en praten de directeuren van WNF (Johan van de Gronden) en Natuurmonumenten (Jan Jaap de Graeff) over de noodzaak van groei. Zeker nu de inkomsten van donateurs en leden belangrijker worden omdat overheid structureel op natuur en milieu bezuinigt.

Bron: Vroege Vogels