Gerichte controles wegvervoer gevaarlijke stoffen door weersomstandigheden

09-12-2012 - Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren vanwege de winterse weersomstandigheden gericht op vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Als door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 meter of het wegdek glad, dan is vervoer met gevaarlijke stoffen over de weg verboden. De controles vinden plaats op de wegen (rijk, provinciaal en lokaal) waar deze weers- en wegomstandigheden voorkomen.
Voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden tijdens deze weers- en wegomstandigheden van de weg gehaald. De ILT maakt proces-verbaal op voor de overtreding en het transport wordt opgehouden.
Bron:IL&T