Gemeenten pakken zwerfafval voortvarend aan

14-12-2012 - Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van burgers. Gemeenten tillen de aanpak ervan naar een hoger plan.
Zij doen dat samen met ‘Gemeente Schoon’, een programma van de VNG dat de slagkracht van gemeenten over de zwerfafvalaanpak vergroot.
De afgelopen drie jaar gingen ruim 650 lokale zwerfafvalprojecten van start. Het Afvalfonds kende hiervoor gisteren nog eens bijna één miljoen euro extra aan Gemeente Schoon toe. In de projecten krijgen gemeenten advies en begeleiding van Gemeente Schoon. Alle extra aanvragen die dit najaar zijn ingediend, zijn dankzij een extra bijdrage van 900.000 euro vanuit het Afvalfonds gehonoreerd.

De gemeenten volgen verschillende soorten zwerfafvalprojecten. 200 Projecten richten zich vooral op probleemgebieden rond scholen en winkelcentra. Gemeenten mobiliseren hierbij bedrijven, scholen, burgers, maatschappelijke organisaties etc. en delen de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Resultaat is minder zwerfafval en meer betrokkenheid en beter gedrag. Daarnaast zijn bijna alle gemeenten in Nederland aan de slag met thema’s als participatie, gedragsverandering, communicatie en reiniging. Ze optimaliseren zo hun aanpak.
Verder als kenniscentrum
De deelnemende gemeenten zijn tevreden over de dienstverlening van Gemeente Schoon. Zij geven het programma een rapportcijfer 8. In 2013 kunnen gemeenten blijven rekenen op Gemeente Schoon als kenniscentrum. We blijven gemeenten adviseren en kennis delen over zwerfafval en een schone leefomgeving en de werkwijze om dit samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te bereiken. Dit ook in het kader van een goede en efficiënte besteding van de 20 miljoen euro die gemeenten jaarlijks gaan ontvangen voor de aanpak van zwerfafval. Gemeente Schoon vertaalt daarnaast wetenschappelijke bevindingen en innovatieve oplossingen naar de praktijk en voert samen met gemeenten evaluaties, onderzoek en pilots uit. In bijzondere gevallen levert Gemeente Schoon tegen vergoeding ook maatwerk of intensieve begeleiding voor specifieke vraagstukken.
Investeren in kennis en kunde
‘We blijven de spil tussen gemeenten, zodat ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en het wiel niet steeds opnieuw hoeven uitvinden’, aldus Addie Weenk van Gemeente Schoon. ‘Een goede zwerfafvalaanpak zorgt niet alleen voor schone straten, maar ook voor tevreden burgers die zich prettig en veilig voelen. We zien bij de gemeenten de kennis en kunde groeien. Steeds meer burgers, bedrijven en andere organisaties werken mee aan een schone omgeving, waardoor het zwerfafvalprobleem ook preventief wordt aangepakt’.
Bron: EZ