Vereniging Omgevingsdienst NL opgericht

21-12-2012 - Op vrijdag 21 december 2012 is de vereniging Omgevingsdienst NL opgericht.
De directeuren van de RUD’s zetten hiermee een gezamenlijke stap om te komen tot een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de omgevingsdiensten in Nederland.
Omgevingsdienst NL is er primair "van en voor de leden" en richt zich op tactisch-operationele vraagstukken. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: bedrijfsvoering, kwaliteit en arbeidsmarkt, expertise & deskundigheid.
Het is de bedoeling dat een aantal PUmA-projecten of delen daarvan zullen overgaan naar de vereniging. Ook de PUmA-website zal in de loop van 2013 opgaan in de nog te bouwen website van Omgevingsdienst NL.
Bron: Uitvoering met Ambitie