Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

02-01-2013 - In de strafrechtelijke handhaving van de lokale veiligheid, leefbaarheid en de naleving van (specialistische) regels is in toenemende mate een belangrijke rol weggelegd voor boa’s.
Het doel van het boa-beleid is dan ook om de kwaliteit van de strafrechtelijke handhaving door de boa’s te verbeteren zodat boa’s deze belangrijke rol ook op een kwalitatief goede wijze invulling kunnen geven. Een belangrijk instrument om de kwaliteit te verbeteren is het stellen van (aanvullende) bekwaamheidseisen. De opleiding en examinering dient daarop te worden afgestemd. Het besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar art. 16 geeft daarvoor de handvatten.
Per 1 januari 2013 zullen aanvullende bekwaamheidseisen met een systeem van permanente her- en bijscholing gaan gelden voor het domein Onderwijs. De aanvullende bekwaamheidseisen voor domein III zijn eerder dan verwacht gereed voor publicatie. Derhalve wordt de circulaire bekwaamheid Buitengewoon Opspo- ringsambtenaren van oktober 2012 (kenmerk 306822, d.d. 1 oktober 2012) ingetrokken. Onderhavige circulaire geeft het beleid weer met betrekking tot de bekwaamheidseisen die per 1 oktober 2012 zijn ingevoerd en de wijzigingen in de bekwaamheidseisen voor het domein Onderwijs zoals dat per 1 januari 2013 geldt. 
De circulaire staat onder het menu Wet- en regelgeving (publicatie Staatscourant) of klik op deze link