Betere landbouwstructuur door ruilverkaveling Land van Maas en Waal

09-01-2013 - De landbouwstructuur in het gehele ruilverkavelingsgebied Land van Maas en Waal (9470 hectare) verbetert aanzienlijk door grondruil.
Meer dan 2100 hectare grond verwisselt van eigenaar. Veel boeren krijgen hun land dichter bij de boerderij, waardoor ze efficiënter kunnen werken. Ook komt er grond vrij voor de natuur.
Voor de nieuwe eigendomssituatie van het gebied wordt op 10 januari in Beneden-Leeuwen de akte van toedeling gepasseerd. Dit gebeurt in aanwezigheid van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.
Het verbeteren van de landbouwstructuur is een van de belangrijkste doelen van het landinrichtingsplan. Ook het vrijmaken van grond voor natuur en voor ecologische verbindingszones staat voorop. Dienst Landelijk Gebied (DLG) verzorgt het secretariaat van de landinrichtingscommissie en begeleidt de uitvoering.
Bij de ruil van 2100 hectare grond zijn bijna 900 eigenaren betrokken. Het aantal percelen vermindert hierdoor van 7000 naar 5500. Er waren voor de nieuwe kavelindeling van een zo groot gebied relatief weinig bezwaren. De landinrichtingscommissie heeft die met begeleiding van Kadaster en DLG zelf grotendeels – in goed overleg – kunnen oplossen.
Ook de natuur gaat er flink op vooruit door de grondruil. Er is 20 hectare beschikbaar voor circa 21 kilometer ecologische verbindingszone. Zes hectare komt vrij voor de inrichting van oevers zodat ze voldoen aan de Kaderrichtlijn Water voor een betere waterkwaliteit. In de uiterwaarden komt door de grondruil 145 hectare vrij voor natuur. Hierdoor is nu een totale oppervlakte van zo’n 240 hectare beschikbaar is. Verder is 27 hectare vrijgemaakt voor natuurvriendelijke oevers langs de rivieren Maas en Waal.
Bron: Rijksoverheid