Pilot Inspectie Alert Asbest van start

18-01-2013 - Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving(PIM) heeft in nauwe samenwerking met het ILT-project Versterking Ketensamenwerking Asbest (VKA) de Inspectie Alert Asbest ontwikkeld.
Dit is een instrument waarmee inspecteurs weten waar bedrijven met een verhoogd risicoprofiel in de komende week asbestsaneringen zullen uitvoeren. De risicoprofielen worden opgesteld op basis van eerdere inspectieresultaten. Door deze te koppelen aan de verplichte "melding start werkzaamheden" is het mogelijk een wekelijks signaal – de alert – te doen uitgaan naar toezichthouders. Hierdoor kan de beschikbare toezichtcapaciteit effectiever worden ingezet.
Inspectie Alert Asbest wordt de eerste helft van 2013 in drie regio’s beproefd. Dit zijn de regio IJmond-Amsterdam, regio Rijnmond en de provincie Gelderland. Parallel daaraan werken ILT en ISZW, in nauwe samenwerking met de betreffende regio’s, aan de verbetering van de risicoprofielen. Verwacht wordt dat in tegen de zomer het aantal regio’s dat gebruik kan maken van de Inspectie Alert Asbest zal kunnen worden uitgebreid.
Meer informatie: Uitvoeringmetambitie.nl