Bedrijfsleven aan zet voor verwerking mest

20-01-2013 - Er is in Nederland meer mest dan op het land kan worden uitgereden. Als er te veel mest op het land komt leidt dit tot vervuiling van het grondwater en het oppervlaktewater.
Om die reden heeft de regering in juli  2012 een wetsvoorstel ingediend dat veehouders onder andere verplicht om een deel van de mest die ze zelf niet op landbouwgrond kunnen gebruiken te verwerken. De staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben dit wetsvoorstel nader bekeken.
Concrete plannen nodig
Beide bewindslieden roepen het bedrijfsleven op te komen met concrete plannen voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit en aanvullende maatregelen om de doelen van het mestbeleid en relevante milieudoelen te halen. Dierlijke mest kan bijvoorbeeld verwerkt worden tot producten die makkelijker te exporteren zijn naar akkerbouwgebieden in het buitenland. Op die manier kan dierlijke mest nuttig ingezet worden op plaatsen waar anders kunstmest gebruikt zou moeten worden. Mest is daarmee een waardevolle grondstof. Het bedrijfsleven is nu aan zet. Dat schrijft staatssecretarisSharon Dijksma van Economische Zaken mede namens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Meststoffenwet.
Wetsvoorstel aanpassen
Als de Tweede Kamer deze lijn steunt, willen de bewindslieden het nu bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Meststoffenwet  aanpassen. Mocht de mestverwerking niet van de grond komen, dan zijn maatregelen van de overheid nodig om de omvang van de veehouderij te reguleren. De overheid kan dan maximale aantallen pluimvee, varkens en melkkoeien vaststellen. Alternatief is het alsnog invoeren van een systeem waarbij het resterende mestoverschot per bedrijf via afgesloten mestplaatsingsovereenkomsten wordt verantwoord.
De staatssecretarissen kondigen aan eind 2013 conclusies te willen trekken over het succes van de mestverwerking en eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen.  Bovendien gaan ze een wetsvoorstel voorbereiden om  melkveerechten in te voeren als de situatie erom vraagt.