Veilig en gezond werken met asbest

30-01-2013 — Deze week start de Inspectie SZW de campagne Malafide Saneerders die zowel (particuliere) opdrachtgevers als klusbedrijven waarschuwt voor de grote risico’s die ze lopen bij het ondeskundig verwijderen van asbest.
Klanten die in zee gaan met malafide klusbedrijven brengen de gezondheid van zichzelf, hun kinderen en soms ook omwonenden in gevaar, alleen maar om goedkoper uit te zijn. De klusbedrijven lopen het risico op hoge boetes en zelfs faillissement omdat zij illegaal asbest verwijderen. Zij brengen daarmee zichzelf en hun  werknemers in gevaar.
Inspecteurs van de Inspectie SZW gaan dagelijks onaangekondigd langs bij grote en kleine bouw- en sloopactiviteiten. Wanneer zij constateren dat daar asbest wordt verwijderd door niet-gecertificeerde bedrijven, worden er torenhoge boetes opgelegd.
Via banners op websites van professionele bouwmarkten en kluswebsites en advertenties en artikelen in huis-aan-huis bladen worden particulieren die gaan verbouwen gewezen op de gevaren van blootstelling aan asbestvezels. De enige veilige oplossing is het inhuren van gecertificeerde asbestverwijderaars. Bedrijven die toestemming hebben om asbest te verwijderen omdat het personeel daartoe een speciale opleiding heeft gevolgd en omdat zij beschikken  over de technische hulpmiddelen die noodzakelijk en verplicht zijn staan op www.ascert.nl.
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een  speerpunt. Daarom is een speciaal team geformeerd met  inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Vanaf 1 januari 2013 is de hoogte van de  boetes voor het illegaal  verwijderen van asbest bovendien verdrievoudigd.
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.