Taak van de dierenpolitie een goede aanvulling op de specialistische organisaties

Minister Opstelten heeft de beleidsreactie op een onderzoek van het WODC aan de Tweede Kamer gestuurd
Het onderzoek is getiteld: „Dierenwelzijn in het vizier. De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland‟.
Uit het onderzoek blijkt dat de taak van de dierenpolitie een goede aanvulling vormt op de specialistische organisaties die al jaren actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.
Met de introductie van het meldpunt 144 en de dierenpolitie, is het dierenwelzijn meer in het vizier gekomen bij de politie en de aanpak van verwaarlozing en mishandeling van dieren versterkt.
Deze conclusie bevestigt het door de staatssecretaris van EZ en de minister  ingezette beleid om de stevige aanpak van dierenmishandeling onverminderd voort te zetten.
De brief met de beleidsreactie kunt u hier downloaden
Het rapport is te downloaden via deze link