EU moet strijd aangaan tegen stroperij van bedreigde diersoorten

06-02-2013 - De EU moet de leiding nemen in de strijd tegen de olifanten- en neushoornstroperij. Dat hebben Europarlementsleden woensdag gezegd.
Ook willen ze dat de EU de partijen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) oproept geheime stemmingen te stoppen.
In een resolutie verzoekt het Parlement de CITES-partijen hun verantwoordelijkheid te nemen bij hun aanstaande bijeenkomst van 3 tot 14 maart in Bangkok (Thailand). De tekst werd met een ruime meerderheid aangenomen.
Enkele haaisoorten zouden moeten worden toegevoegd aan de lijst van dieren waarvan de handel gecontroleerd moet worden, aldus de resolutie. Europarlementariërs willen ook, dat ijsberen in een hogere CITES-categorie geplaatst worden. Ze willen zo bewustzijn creëren voor hun situatie. De resolutie moedigt landen ook aan zich in te zetten tegen het stropen van olifanten en neushoorns voor hun ivoor en hoorn.
Bovendien wil de resolutie dat er een einde komt aan geheime stemmingen binnen CITES en dat er een nieuwe paragraaf over belangenconflicten wordt opgenomen.
Financiering
De CITES-partijen zouden de financiering voor de komende jaren moeten opvoeren om overexploitatie van wilde flora en fauna door internationale handel te voorkomen. Het Parlement wil dat de EU opnieuw financiële middelen toezegt voor het bestaande MIKE-programma voor het toezicht op het illegaal doden van olifanten.
Achtergrond
CITES is 's werelds grootste overeenkomst voor het behoud van wilde dieren en planten en de voorkoming van overexploitatie ervan door internationale handel. CITES bestaat uit 177 partijen, waaronder de 27 lidstaten van de EU.
Persbericht: Europees Parlement