Vogelvangmiddelen in beslag genomen

07-02-2013 - Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft samen met de Dierenpolitie en de Stichting Toezicht Buitengebied Twenterand bij een controle in Overijssel verboden vogelvangmiddelen in beslag genomen.
Op het erf van een huis stonden een klepkooitje, lokkooitje en enkele klapnetten klaar om vogels te vangen. In een lokkooitje werd een dode putter aangetroffen. In de schuur werd nog een ongeringde dode putter gevonden, die vermoedelijk eerder illegaal is gevangen. Een goudvink met een niet naadloos gesloten pootring is in overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken naar een opvangadres gebracht. Het dier heeft het echter niet overleefd. Alle vangmiddelen op het perceel en uit de schuur zijn in beslag genomen.
Tegen de vogelvanger is proces-verbaal opgemaakt. Het vermoeden bestaat dat de man de vogels na vangst doorverkocht.
Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse vogels te vangen en daarna in bezit te hebben. Om de handel in uit het wild gevangen vogels tegen te gaan, moeten vogels van beschermde inheemse soorten voorzien zijn van een naadloos gesloten pootring. Hiermee wordt aangetoond dat de vogels zijn gekweekt.