Verwaarloosde schapen op Texel weggehaald

07-02-2013 — Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 73 schapen weggehaald bij een schapenhouder op Texel. De dieren waren ernstig verwaarloosd en kregen onvoldoende verzorging.
De dieren hadden diaree, waren kreupel en hadden klauwproblemen door achterstallige verzorging. Ook waren verschillende dieren vermagerd omdat ze niet genoeg zijn bijgevoerd.
Een dierenarts heeft alle schapen van deze schapenhouder onderzocht. Omdat 73 dieren er erg slecht aan toe waren, zijn deze dieren in overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken overgebracht naar een opvangadres voor de nodige medische verzorging en voeding. De overige 300 schapen zijn bij de eigenaar gebleven. De NVWA voert de komende tijd regelmatig inspecties uit op het bedrijf om er zeker van te zijn dat de achtergebleven dieren goed worden verzorgd. Als blijkt dat de verzorging weer niet in orde is, worden ook de overige dieren weggehaald.
De schapenhouder stond al onder verscherpt toezicht van de NVWA omdat er eerder tekortkomingen zijn geconstateerd. Omdat hij eerdere afspraken niet was nagekomen zijn er 2 keer eerder dieren van deze eigenaar weggehaald.
De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven. Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantencontactcentrum van de NVWA via (0800) 04 88.