Gewoon hondenbelasting blijven betalen

15-02-2013 - Gemeenten kunnen voorlopig gewoon hondenbelasting blijven heffen en hondeneigenaren moeten blijven betalen. Een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch verandert daar niets aan; de zaak krijgt namelijk een vervolg in cassatie bij de Hoge Raad.
Volgens de gemeentewet kunnen gemeenten hondenbelasting heffen als een algemene belasting. De gemeente hoeft de opbrengst dus niet te gebruiken voor het opruimen van hondenpoep of het aanleggen van hondenuitlaatgebieden.
Maar daar was het gerechtshof het niet mee eens in een zaak van een hondeneigenaar tegen de gemeente Sittard-Geleen.
Volgens het hof schendt de gemeente het gelijkheidsbeginsel als alleen hondenbezitters worden aangeslagen terwijl de opbrengst gewoon in de gemeentekas terecht komt.
De gemeente Sittard-Geleen gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof, dus er is nog geen definitief oordeel.
Gemeenten kunnen op dit moment nog gewoon hondenbelasting blijven heffen, ook als de opbrengst niet besteed wordt aan hondenvoorzieningen of het bestrijden van hondenpoep.
Hondeneigenaren kunnen binnen 6 weken na de aanslag bezwaar maken bij de gemeente. Zo'n bezwaar geeft niet automatisch uitstel van betaling, de aanslag moet wel binnen de termijn betaald worden.
Als de Hoge Raad voor het einde van het jaar uitspraak doet, kunnen gemeente de bezwaren binnen de wettelijke termijn van een kalenderjaar afdoen, rekening houdend met de uitspraak van de Hoge Raad. Als de Hoge Raad pas later een uitspraak doet, zullen gemeenten een beslissing moeten nemen op de bezwaarschriften (of met de indieners een afspraak moeten maken over uitstel).