Cautie ook van toepassing op Wahv zaken

19-02-2013 -  Bij arrest van 10 januari 2013 is het Hof teruggekomen op eerdere jurisprudentie.
In de gewijzigde jurisprudentie stelt het hof dat het zwijgrecht en de daarop gebaseerde cautie ook van toepassing zijn op Wahv-zaken (Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften).
Voortaan moet in alle WAHV zaken waarbij sprake is van een staandehouding voorafgaand aan een mondelinge ondervraging, de cautie worden gegeven.
De uitspraak leest u hier.