De jacht is toch gesloten?

03-03-2013 - Misschien herkent u dergelijke vragen? U ziet tussen 1 februari en 14 augustus (reguliere jacht is dan gesloten) dat er mensen met geweren in het veld lopen en u ziet dat er op dieren wordt geschoten. Is de jacht niet dicht? Mag er op dieren worden geschoten terwijl de jacht dicht is? Wie zou het weten?
Vermoedelijk is er sprake van beheer en schadebestrijding. Dat kan het gehele kalenderjaar door plaatsvinden. Het is vanzelf wel aan allerlei regels gebonden en daarom is het ook goed wanneer het gemeld wordt, dan kan er ook worden gecontroleerd.
Vaak zijn de ontheffingen Flora- en faunawet (verleend door Gedeputeerde Staten) te vinden op de website van de betreffende provincie.
Mogelijk is het ook bekend bij de Regionale Uitvoeringsdienst of Omgevingsdienst. De toezichthoudende taken op het gebied van Flora- en faunawet zijn ondergebracht bij deze diensten.