Wijzigingen uitvoeringsverordening CITES

04-03-2013 - Uitvoer van levende dieren van Appendix I/Bijlage A met oorsprong C en doel T 
Wijzigingen in de Verordening (EG) nr. 865/2006 (hierna: de Uitvoeringsverordening).
De beperking dat oorsprongscode C alleen gebruikt mag worden voor niet-commerciële doeleinden is komen te vervallen. Hierdoor is het mogelijk geworden om specimens van Appendix I/Bijlage A die in gevangenschap gefokt of geboren zijn (oorsprong C) voor commerciële doeleinden (doel T) uit te voeren. Deze dieren mogen gezien worden als dieren van Appendix II. Het afgeven van een voorlopige invoervergunning is hierdoor komen te vervallen. 
Nederland kan vanaf nu eerst een uitvoervergunning afgeven, voordat het land van bestemming een invoervergunning hoeft af te geven. Omdat het om een vrij nieuwe werkwijze gaat, zullen wij in een aantal gevallen wel contact opnemen met het invoerende land en vragen of zij akkoord gaat met deze werkwijze. Een aantal landen hebben al aangegeven dat zij nationaal strengere wet- en regelgeving hebben en geen invoervergunningen zullen verstrekken met doelcode T. CITES staat het toe dat een invoerend land een beperktere doelcode afgeeft, zolang het aan de internationale standaarden voldoet.
Bron: Dienst Regelingen