Vogelgriep in Lochem

12-03-13 — In Lochem is bij een pluimveebedrijf met 85.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft drie stallen met buitenuitloop.  Het gaat waarschijnlijk om de milde H7 variant.
Omdat een laagpathogene (milde) H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Maatregelen
Vanaf dinsdag 12 maart 2013 om  16.00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Lochem een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen 3 andere pluimveebedrijven. De dieren op deze bedrijven zullen de komende dagen worden gecontroleerd op vogelgriep.
De komende periode geldt voor die bedrijven ook een afschermplicht. Dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden. Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders.