Broedseizoen, dus kapverbod

18-03-2013 - In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 augustus. In deze periode geldt er dan ook een kapverbod